دوره یاد گیری سرعتی

 

شرکت برنامه نویسان برنا با افتخار برگزا می کند

دوره یاد گیری سرعتی شامل ۵ دوره فوق العاده در یک دوره می باشد که شامل :

  1. شناخت ذهن و استفاده بهینه از توانایی های آن
  2. تقویت حافظه
  3. تند خوانی
  4. تمرکز