آموزش بازاریابی + استخدام قطعی از اولین روز

 

 

شرکت برنا برگزار می کن

دوره ی فوق العاده بازاریابی همراه با استخدام
در ۱۰ جلسه جدیدترین و کاربردی ترین تکنیک های بازاریابی را به صورت تئوری و عملی آموزش ببینید و استخدام شوید.
برای کار بازاریابی زمینه های مختلفی در نظر گرفته ایم که بنا به علاقه ای که دارید ، پس از آموزش میتوانید زمینه دلخواهتان را بازاریابی کنید.
تصفیه حسابها همیشه به صورت نقدی و بلافاصله خواهند بود